ארבע עונות - גדי ביטון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2018
יוצר/ת: גדי ביטון
מילים: אדי כבירי
לחן: נאור סינואני
מבצע/ת: אבי סינואני
מקור וידאו: Beketzev Acher 2018
Hungaria 2018
ITH Seminar #50 with Chen Shporen (2018)
Machol Pura Vida 2023
Sagi Azran Workshop, New York 2018
רוקדים מס. 417
מקור המוזיקה: רוקדים 400
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Daught Machol Hungaria 2018
Dances taught Czechia 2018
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה