א-ווה - ישראל יעקובי - מוטי מנחם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2018
יוצר/ת: ישראל יעקובי - מוטי מנחם
מילים: יוסף גלעד, שטיינר עידן, תגל חיים, חיים תאיר
לחן: יוסף תומר, שטיינר עידן, תגל חיים, חיים תאיר
מבצע/ת: בנות A Wa
מקור וידאו: Hungaria 2019
Yenne 2018
רוקדים מס. 406
מקור המוזיקה: רוקדים 400
מחנה ריקודים / סדנא: Machol Hungaria 2019
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה