קונטיקי - מארג' - בורט גלאסייר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות לועזי
שנה: 1983
יוצר/ת: מארג' - בורט גלאסייר
מילים:
לחן: אמריקאי
מבצע/ת:
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
עמנואל מס. 7
עמנואל מס. 30
עמנואל מס.225
מקור המוזיקה: עמנואל מס. 7 - קלטת שמע
עמנואל מס. 30 - קלטת שמע
רוקדים 151 - CD
רוקדים 54 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה