גלות תימן - ישראל יעקובי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שם השיר: שמע האל
שנה: 2007
יוצר/ת: ישראל יעקובי
מילים: משה בן אברהם
לחן: עממי
מבצע/ת: פז כתם
מקור וידאו: Beketzev Acher 2017
Horati 2017
Hungaria 2017
MachoLA 2017
Yenne 2017
רוקדים מס. 386 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 386 - CD
רוקדים 392 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances shown at Horati 2017
Machola 2017 - San Diego
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה