לנצח יחד - מיכאל ברזלי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2016
יוצר/ת: מיכאל ברזלי
מילים: שלמה ארצי
לחן: שלמה ארצי
מבצע/ת: שלמה ארצי, יובל בנאי
מקור וידאו: Polin Rokedet 2017
Yad Beyad 2016
מחול אירופה 2017
מחול השלום 2017
רוקדים מס. 377 DVD
רוקדים מס. 388 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 377 - CD
רוקדים 388 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught Mechol Hashalom 2017
Machol Europa 2017
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה