פשטו כבשים - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שם השיר: אומרים
שנה: 1953
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: מתתיהו שלם
לחן: מתתיהו שלם
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
עמנואל מס.114
רוקדים מס. DVD 27
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
מקור המוזיקה: LP-Dance Israel! (Toronto 3/63)-Dancecraft 123301(1968)T. Kermerman
LP-Souvenir From Israel - Tikva 148 - (1971) - Fred Berk
LP-Tel-Aviv Express #1 - MOMO 18 [TAV] - Moshe Eskayo
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים 19 - CD
רוקדים 33 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה