שלום לבוא שבת - סעדיה עמישי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1969
יוצר/ת: סעדיה עמישי
מילים: רבי שלום שבזי
לחן: שרה לוי תנאי
מבצע/ת: מרים צברי
מקור וידאו: הורה כיף 1990
מחול אביב DVD 2004
מחול אירופה 1987
מחול אירופה 2000
פינג'אן 1990
רוקדים מס. DVD 77
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
מקור המוזיקה: LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
LP-Tel-Aviv Express #1 - MOMO 18 [TAV] - Moshe Eskayo
מחול אביב 2004 - CD
מחול אירופה 2000 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 77 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
רוקדים מס.100 - קלטת שמע
ריקודי סעדיה עמישי - CD
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
הערות: and Miriam Tzabari {Music}, Also sung by Rami Avivi
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה