בין כה וכה - אלעד שטמר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2015
יוצר/ת: אלעד שטמר
מילים: פבלו רוזנברג
לחן: פבלו רוזנברג
מבצע/ת: אורי פיינמן
מקור וידאו: Camp Shelanu 2019
Camp Yesh 2023
ITH Seminar #46 with Eran Biton (2016)
Machol Mekaz 2022
Toronto 2015
מחול השלום 2015
רוקדים מס. 370 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 370 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Camp Shelanu 2019
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה