אם בארזים - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1945
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: מקורות
לחן: אי. פפר
מבצע/ת: להקת תיכון חדש
מקור וידאו: חוללו זמר מס. 38 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R255 - DVD
עמנואל מס.101
עמנואל מס.302
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
מקור המוזיקה: LP-Geula Gill Sings Folk Dances of Israel-Menorah 204 (1977L) -R. Sturnman
LP-Israeli Dances! - CBS 63050[ISRD] - (1972L) -
LP-Israeli Folk Dance Party - Tikva 145 - (1971) - Fred Berk
חוללו זמר מס. 38 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - 30/3/2007 - R255 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Shai Burstyn-Israeli Folk Dance Party-Tikva 145-(1970)
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
הערות: Yom Hatzmaut Dance, Or Papper {Music}
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה