הורה נעורים - שלום חרמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1957
יוצר/ת: שלום חרמון
מילים: אברהם בן-זאב
לחן: אפי נצר
מבצע/ת: להקת כרמון
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
עמנואל מס. 1
עמנואל מס.108
עמנואל מס.204
עמנואל מס.304
רוקדים מס. DVD 34
מקור המוזיקה: LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
LP-Folk Dances of Israel - CBS 62975 - (1972L) -
LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Hava Nirkoda: Folk Dances in Israel Today - CG-638, (1972L) - R. Sturman
LP-Manginot 3 - [SMN3] - (1984) - Shlomo Maman
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
LP-Sovu Bamachol: Israeli Folk Dance Party-Makolit12004(1976L)-M. Barzilay
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
הבה נגילה שירים וריקודי עם ישראליים - CD
הורה כיף 31 - CD
יונתן כרמון - כרמון - CD
מטמונים 4 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס. 38 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Ami Gilad-Dance Along With Sabras-Tikva 69
LP-Effi Netzer-The Best of Israel Folk Dances-CBS 20005/6-(1976)
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה