התרגעות - סעדיה עמישי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1984
יוצר/ת: סעדיה עמישי
מילים: יהודה קרני
לחן: לדינו
מבצע/ת: הפרברים
מקור וידאו: הורה כיף 1991
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
רוקדים מס. 280 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
מקור המוזיקה: LP-Aviv: Folkdances of Israel For Educational Purposes - Momo #2 [Aviv]
LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
רוקדים 280 - CD
ריקודי סעדיה עמישי - CD
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Sherry Kent Dance Notations
הערות: Also sung by Chava Alberstein, Esther Ofarim, Lehakat Sexta, Ronit Ophir
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה