הנה אחללה - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1953
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: יעקב אורלנד
לחן: מרדכי זעירא
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: רוקדים מס. 409
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
מקור המוזיקה: LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
LP-Telamin 2: Israeli Folk Dances with Moshe Telem T-11232 [TMM2]-(1981)
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Telamin 2-Israeli Folk Dances with Moshe Telem-BT 11232-(1981)
Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Karmon, Ora Zitner, Ronit Ophir
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה