געגועי חלום - סעדיה עמישי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שם השיר: געגועים
שנה: 1982
יוצר/ת: סעדיה עמישי
מילים: אביהו מדינה
לחן: בצלאל אלוני
מבצע/ת: עפרה חזה
מקור וידאו: הורה כיף 1990
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
רוקדים מס. 434
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
מקור המוזיקה: LP-Israeli Folk Dances for All Ages - M 101 -
LP-Seadia Amishai’s Dances - YE 1005, 205034 Blue Star 1982- S. Amishai
ריקודי סעדיה עמישי - CD
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה