הורה תלם - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2006
יוצר/ת: משה תלם
מילים: לאה עמנואל
לחן: עמי גלעד
מבצע/ת: צפניה שערבי
מקור וידאו: מחול אירופה 2011
מחול אירופה DVD - 2006
משה תלם- DVD 2006
רוקדים 316-ממנרקוד 5 DVD
מקור המוזיקה: מחול אירופה 2006 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 316-ממנרקוד 5 CD
מחנה ריקודים / סדנא: מחול אירופה 2011
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה