הצד המואר - ירון בן שמחון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 2010
יוצר/ת: ירון בן שמחון
מילים: מיכה ביטון
לחן: מיכה ביטון
מבצע/ת: מיכה ביטון
מקור וידאו: DVD-Hora Camp Melbourne 2012
DVD-Rokdim 325 Extra
DVD-Winter Rikud 2010
Bitnua 2010
Dances on YouTube and Other Internet Sites
הילולים DVD - 2010
הילולים DVD - 2014
מקור המוזיקה: CD-Camp Bitnua 2010
CD-Hora Camp Melbourne 2012
רוקדים 306 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: הילולים 2010
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה