אין כמוך - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2010
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: משה פרץ
לחן: משה פרץ
מבצע/ת: קובי פרץ
מקור וידאו: DVD-35th ITH Seminar with Rafi Ziv (2011)
Dances on YouTube and Other Internet Sites
רוקדים 307-ממנרקוד 2 DVD
מקור המוזיקה: CD-ITH Seminar No.35 with Rafi Ziv 2011
CD-Rafi Ziv-Melbourne 2010
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught-Rafi Ziv-Melbourne Camp 2010
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה