להיות לבד - עופר אלפסי - הילה תבור
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2010
יוצר/ת: עופר אלפסי - הילה תבור
מילים: גלעדי שגב
לחן: גלעד שגב
מבצע/ת: גלעד שגב
מקור וידאו: Kochavim 2011
חגיגה - 2010
רוקדים 306-ממנרקוד 1 DVD
רוקדים מס. 300 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 300 - CD
רוקדים 306 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: כוכבים 2011
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
הערות: Karmiel 2010
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה