דדא ביה - שגיא עזרן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2010
יוצר/ת: שגיא עזרן
מילים: תלמוד
לחן: יוסף גרין
מבצע/ת: אברהם פריד
מקור וידאו: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
DVD-Machol Romania 2011
DVD-Sagi Azran-Melbourne 2010
חגיגה - 2010
מקור המוזיקה: CD-2011 #15 מחנה אביב
CD-Sagi Azran-Melbourne 2010
מחנה ריקודים / סדנא: מחנה אביב 2011
סגי אזרן - מלבורן 2010
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה