משחק אהבה - אבי אמסלם
[English]

קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1991
יוצר/ת: אבי אמסלם
מילים:
לחן:
מבצע/ת:
מקור וידאו: ריקודי עם עם דליה סופשבוע 1992
מקור המוזיקה: ריקודי עם ישראלים חדשים 1991 חלק 1 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
Sherry Kent Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה