הזמן עושה את שלו - אוהד אטיה - אלעד שטמר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2010
יוצר/ת: אוהד אטיה - אלעד שטמר
מילים: אברהם טל
לחן: אברהם טל
מבצע/ת: אברהם טל
מקור וידאו: DVD-Rikud OZ 2011
Bitnua 2010
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Pappenheim 2013
Toronto 2014
רוקדים מס. 299 DVD
רמה ריקודיה 2011 DVD
מקור המוזיקה: CD-Camp Bitnua 2010
CD-Camp Yachad 2010
CD-Rikud OZ 2011
הילולה 2011 - CD
רוקדים 299 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Machol Camp/Workshop Melbourne 2013
Machol Hashalom 2010
Toronto Festival 2014
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה