לא ממהר - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2009
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: דידי שחר
לחן: דידי שחר
מבצע/ת: הראל סקעת
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
DVD/CD-Karmiel Summer Course 2014
DVD-Slomo Maman-Melbourne 2011
Pappenheim 2015
מחול מיאמי 2009
רוקדים מס. 356 DVD
רוקדים מס. DVD 122
שלמה ממן מס.7 - DVD R125
מקור המוזיקה: CD-Shlomo Mamam-Melbourne 2011
CD-מינכן 2010
רוקדים 122 - CD
רוקדים 356 - CD
שלמה ממן מס.7 -רוקדים CD R125
מחנה ריקודים / סדנא: Gvanim 2014
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2008
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה