אם העולם יתהפך - ויקטור גבאי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2009
יוצר/ת: ויקטור גבאי
מילים: נתן יונתן
לחן: גידי קורן
מבצע/ת: שיר לוי
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
DVD מחול אירופה 2010
חגיגה - הילולים -DVD 2009
מחול אביב 2010
רוקדים מס. 293 DVD
מקור המוזיקה: חגיגה - הילולים - CD 2009 1
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 291 - CD
רוקדים 293 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: חגיגה - הילולים 2009
רישום צעדים: Jim Rust Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה