ג'ייהו - אילן בנדיקט
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 2009
יוצר/ת: אילן בנדיקט
מילים: גולצאר
לחן: עמרני עבדרחמן
מבצע/ת: שוקהוינדר המחזמר
מקור וידאו: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים DVD/CD-2009
Dances on YouTube and Other Internet Sites
רוקדים מס. DVD 92
מקור המוזיקה: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים CD/DVD 2009
רוקדים 92 - CD
רוקדים 288 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה