בחדרי ליבי - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2009
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: יוסי בן דוד
לחן: עממי
מבצע/ת: רון שובל
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
DVD-Machol Pacifica 2010
חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים DVD/CD-2009
Machol Brazil
חגיגה - הילולים -DVD 2009
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
מחול אירופה 2017
מחנה ריקוד DVD 2009
רוקדים מס. 292 DVD
מקור המוזיקה: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
חגיגה - הילולים - CD 2009 2
חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים CD/DVD 2009
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 292 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances taught Machol Brazil 2019
Machol Europa 2017
Machol Pacifica 2010
כרמיאל 2009
מחול אירופה 2009
ריקוד 2009
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה