אתם רוקדים - חן שפרן מונה גולדשטיין
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 2009
יוצר/ת: חן שפרן מונה גולדשטיין
מילים: אלון דה לוקו
לחן: אלון דה לוקו
מבצע/ת: אלון דה לוקו
מקור וידאו: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים DVD/CD-2009
Dances on YouTube and Other Internet Sites
מקור המוזיקה: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים CD/DVD 2009
רוקדים 288 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה