כשתחזרי - אבי פרץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2009
יוצר/ת: אבי פרץ
מילים: מני בגר
לחן: שמואל אלבז
מבצע/ת: יהודה אליאס
מקור וידאו: אבי פרץ-רוקדים מס. DVD 121
יוני כאר DVD 2009
רוקדים מס. 281 DVD
מקור המוזיקה: יוני כאר CD - 2009
רוקדים 121 - CD
רוקדים 281 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: יוני קאר 2009
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה