אשא אותך - ויקטור גבאי - מאור גבאי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2008
יוצר/ת: ויקטור גבאי - מאור גבאי
מילים: יוסי גיספן
לחן: יוסי גיספן
מבצע/ת: גילי נחום
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
הורה אביב DVD-2009
חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים DVD/CD-2009
DVD מחול אירופה 2010
DVD-Vols. 1 + 2 השתלמות
חגיגה - הילולים -DVD 2009
מחול אביב 2010
רוקדים מס. 279 DVD
מקור המוזיקה: CD-Hishtalmut Irgun
CD-מינכן 2009
DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
חגיגה - הילולים - CD 2009 2
חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים CD/DVD 2009
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 279 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: הורה אביב 2009
חגיגה - הילולים 2009
כרמיאל 2009
מחול אירופה 2010
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה