במכונית ליד הים - ירון בן שמחון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2008
יוצר/ת: ירון בן שמחון
מילים: קרן פלס
לחן: קרן פלס
מבצע/ת: קרן פלס
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-Vols. 1 + 2 השתלמות
Kochavim 2009
Toronto 2009
הילולים DVD - 2008
רוקדים מס. 405
ריקודי עם - ריקוד חורף DVD-2008
מקור המוזיקה: CD-Hishtalmut Irgun
CD-מינכן 2009
DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
הילולים 2007 - CD
רוקדים 279 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: הילולים 2008
כוכבים 2009
כרמיאל 2009
ריקוד חורף 2008
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה