זודיאק - ציפי כהן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: שורות
שנה: 1992
יוצר/ת: ציפי כהן
מילים: דודו ברק
לחן: יוני רועה
מבצע/ת: ירון חדד
מקור וידאו: Israeli Dances for Children
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM42
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM49
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1993
עמנואל מס. 23
עמנואל מס.215
רוקדים מס. 3
רוקדים מס. DVD 7
מקור המוזיקה: הורה כיף 8 - CD
רוקדים 3 - CD
רוקדים 7 - CD
רוקדים מס.103 עם ריקודי שורות - קלטת שמע
רוקדים מס.122 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.122 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה