אהבת הדסה - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1953
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: רבי שלום שבזי
לחן: עממי תמני
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
עמנואל מס.101
עמנואל מס.301
רוקדים מס. DVD 15
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: CD-Hora Sheleg 2010
LP-Back From Israel - Hadarim 3 - (1971) - Shlomo Bachar
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Geula Gill Sings Folk Dances of Israel-Menorah 204 (1977L) -R. Sturnman
LP-Israel Sings! - Vanguard VSD 2130 - (1969L) - Karmon
LP-Israeli Folk Dances - Hed Artzi AN 18-28 [BS79] -
LP-Nirkoda No. 1 - Hed Artzi[NRK1] - (1977L) -
LP-Yemenite Jewish Folklore + Dance for Ed. Pur.-[IY002]-(1980)-I.Yakovee
הורה כיף 1 - CD
יונתן כרמון - כרמון - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 2 - קלטת שמע
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: LP-Israeli Folk Dances-Hed Artzi AN 18-28 [BS79]
LP-Toby David-Eldad Peery-Back From Israel-Hadarim 3-(1971)
Recording Center For Folk Dancing No.2 (in Hebrew)
הערות: aka Machmad Levavi
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה