בוני לי - יורם ששון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2006
יוצר/ת: יורם ששון
מילים: אין
לחן: שלמה בן יצחק
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Machol Pacifica 2009 with Pamela Schwartz
DVD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
הילולה DVD - 2006
חוללו זמר מס. 34 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R248 - DVD
ירון כרמל - 2006 - DVD
מחול השלום DVD - 2006
מחנה ריקוד DVD 2006
מקור המוזיקה: CD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
חוללו זמר מס. 34 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R247 - CD
ירון כרמל 2006 - CD
מחנה ריקוד 2006 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה