דבקה דליה - שמואל )ויקי( כהן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1958
יוצר/ת: שמואל )ויקי( כהן
מילים: עמנואל זמיר
לחן: עמנואל זמיר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחול אירופה 1996
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
עמנואל מס. 4
עמנואל מס.222
עמנואל מס.303
רוקדים מס. 59
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
מקור המוזיקה: LP-Dance + Sing With Y’huda Emanuel:Vehazemer Shav Elai-YE-1001 VSE]
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-Potpourri - Tikva 117 - (1969L) - Fred Berk
מישראל באהבה AG186 - קלטת שמע
משה תלם - תלמים 3 - CD
ניחוח ישן (עובד לכוכב הכחול 1990) - קלטת שמע
רוקדים 26 - CD
רוקדים מס. 11 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Ami Gilad-Potpourri Israeli Folk Dances-Tikva 117
הערות: Dalia Festival 1958
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה