שלום לבוא שבת - רות גודמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: ילדים
שנה:
יוצר/ת: רות גודמן
מילים: רבי שלום שבזי
לחן: שרה לוי תנאי
מבצע/ת: מרים צברי
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
הערות: and Miriam Tzabari {Music}, Also sung by Rami Avivi
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה