הורה מים - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2005
יוצר/ת: משה תלם
מילים: עידית חכמוביץ
לחן: עידית חיימוביץ
מבצע/ת: צ'ה יגור
מקור וידאו: DVD-Machol Pacifica 2014
השתלמות מס. 1 (January 18-2008 DVD )
מחול אירופה DVD-2005
משה תלם- DVD 2006
מקור המוזיקה: השתלמות מס. 1 (January 18-2008 R264 DVD )
וינסנט פרודי הורה כיף - 2005 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה