באביב את תשובי חזרה - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1970
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: אבי קורן
לחן: צ'רלס אזנוואר
מבצע/ת: להקת הנח"ל
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
עמנואל מס. 22
עמנואל מס.115
עמנואל מס.221
רוקדים מס. 23
רוקדים מס. 297 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
מקור המוזיקה: LP-Hadarim Presents Songs + Dances of Israel Today - Hadarim 7 S. Bachar
LP-Haim Livne Presents New + Most Popular Dances From Israel HL-1 (1977)
LP-Sabras *3-Recreational Folkdances of Israel-[SBR2] ME1011-M. Eskayo
חוללו זמר מס. CD - 44
רוקדים 10 - CD
רוקדים 297 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
הערות: French
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה