הכל עוד יסתדר - אבי פרץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1999
יוצר/ת: אבי פרץ
מילים: יוסי בן דוד
לחן: יוספי לידור
מבצע/ת: לידור יוספי
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
עמנואל מס. 122
פינג'אן 1999
רוקדים מס. 421
ריקודי עם - תמרון 2001
מקור המוזיקה: אבי פרץ מס. 3 - CD
חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
ליאור 1 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 11 - 1999 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 65 - CD
ריקודי עם ישראליים מס. 3 עם ויקטור גבאי - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה