כמו סופה - ירון מליחי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2005
יוצר/ת: ירון מליחי
מילים: מני בגר
לחן: יוני רועה
מבצע/ת: מני בגר, סהרה
מקור וידאו: DVD-Karmiel Summer Course 2005 Vols. 1 + 2
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Toronto 2006
הורה כיף - DVD -2010
השתלמות ברזילי 95 - מרץ 2005 - R236 - DVD
ירון מליחי VCD - 2005
מחול אביב DVD 2007
מחול מיאמי 2010
ריקודי עם - מחנה יונה DVD-2005
מקור המוזיקה: CD-Hora Keff 2010
השתלמות R235+R236 - ברזילי 95 - מרץ 2005 - CD
ירון מליחי - הורה כיף 2007 - CD
ירון מליחי - מלבורן 2005 - CD
מחול אביב 2007 - CD
מחנה יונה 2005 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Machol Hashalom 2010
הורה כיף 2010
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה