לך יהב - אבי אמסלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1992
יוצר/ת: אבי אמסלם
מילים: אביהו מדינה
לחן: אביהו מדינה
מבצע/ת: אביהו מדינה
מקור וידאו: Hora Shemesh 1993
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM25
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
עמנואל מס. 23
עמנואל מס.221
רוקדים מס. DVD 21
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 61 (W126)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 84 (W125)
ריקודי עם - תמרון 2000
מקור המוזיקה: הורה כיף 7 - CD
רוקדים 14 - CD
רוקדים מס.123 - קלטת שמע
רוקדים מס.151 - קלטת שמע
רוקדים מס.183 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Honey Goldfein-Perry Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.123 (in Hebrew)
הערות: aka Lecha Yaldi
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה