יונה לבנה - אמיר כ'ץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1993
יוצר/ת: אמיר כ'ץ
מילים:
לחן: שלמה יידוב
מבצע/ת: א. איטה
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
רוקדים מס. DVD 21
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 9 (W133)
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 11 (W140)
ריקודיה 1994
מקור המוזיקה: רוקדים 14 - CD
רוקדים מס.133 - קלטת שמע
רוקדים מס.140 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה