נימי נומי - שלמה בכר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל ילדים
שנה: 1976
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים: יחיאל הלפרין
לחן: יואל אנגל
מבצע/ת: עפרה חזה
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Back From Israel 76 - Hadarim 8 - (1976) - Shlomo Bachar
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Shorashim 2017
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה