יתגדל שמך - מאיר שם טוב
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2003
יוצר/ת: מאיר שם טוב
מילים: שמואל יונה
לחן: שמואל יונה
מבצע/ת: חיים ישראל
מקור וידאו: הורה כיף - 2003
הורה כיף - DVD -2006
הורה כיף - VCD -2003
כרמיאל סדנה מס. 4 - 2005 - R239 - DVD
מאיר שם טוב - 2009 - DVD
מחול השלום DVD - 2004
ריקודי עם - מחנה יונה 2004
מקור המוזיקה: הורה כיף -2003 - CD
מאיר שם טוב - מלבורן 2005 - CD
מאיר שם טוב - מס. 15 - 2003 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחנה יונה 2004 - CD
סדנת כרמיאל מס.4 - R239 - (2005) - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה