בומבתה
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: שורות
שנה: 2002
יוצר/ת:
מילים:
לחן: דרם אמריקאי
מבצע/ת:
מקור וידאו: סדנת השתלמות מס. 8 (R214-Jan 2002)
רוקדים מס. DVD 69
מקור המוזיקה: אבי לוי - הורה כיף 2002 - CD
רוקדים 76 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה