זורנה - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2002
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: אין
לחן: שמוליק גוב ארי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחול אירופה 2002
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2002
סדנת השתלמות מס. 9 (March 2002 - R215 )
פינג'אן 2002 - מיני מחנה
ריקודי עם - שגעון 2001
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי - תמרון 2002
מקור המוזיקה: חגיגה 2002 חלק 1 + 2 - CD
יוני כאר - מיני מחנה 2002 - CD
מחול אירופה 2002 חלק 1 + 2 - CD
מחול השלום 2002 חלק 1 + 2 - CD
סדנת הישתלמות מס. 9 (29 אפר 2002) - R215 - CD
רוקדים 75 - CD
שיגעון 2001 - ברזיל - CD
שמוליק גוב-ארי - ריקודי עם - מחול אירופה 2002 - CD
תמרון 2003 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה