יאסו החיים - טוביה טישלר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2002
יוצר/ת: טוביה טישלר
מילים: שאול צרלין
לחן: שאול צירלין
מבצע/ת: שאול צרלין
מקור וידאו: DVD-Camp Coleman 2002
הורה כיף 2002
מחול אביב 2002
סדנת השתלמות מס. 9 (March 2002 - R215 )
ריקודי עם - מחנה יונה 2002
ריקודי עם עם רוני סימן טוב - צברים 2002
מקור המוזיקה: הורה כיף -2002 - CD
ליאור 6 - ישראל יעקב - CD
מחול אביב 2002 - CD
מחול הונגריה 2004 - CD
מחנה יונה 2002 - CD
סדנת הישתלמות מס. 9 (29 אפר 2002) - R215 - CD
רוני סימן טוב - צברים 1 - CD
רוקדים 75 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה