דרך הכורכר - אבי אמסלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2001
יוצר/ת: אבי אמסלם
מילים: יעקב גלעד
לחן: קורין אלאל
מבצע/ת: אריק סיני
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
סדנת השתלמות מס. 5 (R208-July 2001)
רוקדים מס. 263 DVD
מקור המוזיקה: חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
סדנת הישתלמות מס. 5 (6 יולי 2001) - R208 - CD
רוקדים 263 - CD
רוקדים 73 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה