יא ליל - חיים שיריון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1985
יוצר/ת: חיים שיריון
מילים: קובי לוריא
לחן: קובי לוריא
מבצע/ת: להקת פיקוד מרכז
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM30
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
עמנואל מס. 19
עמנואל מס.216
רוקדים מס. 49
מקור המוזיקה: LP-Arava: Israeli Folkdances for Ed. Pur. - M.A.I.M. LP 008 -M. Eskayo
רוקדים 27 - CD
רוקדים מס. 66 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה