קבוקם ליילה - יורם ששון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2009
יוצר/ת: יורם ששון
מילים: עממי
לחן: עממי
מבצע/ת: איציק קלה
מקור וידאו: DVD-Toronto 2010
DVD מחול אירופה 2010
DVD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
הורה כיף - 2009
רוקדים 289-לרקוד ביחד 5 DVD
מקור המוזיקה: CD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 289 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: הורה כיף 2009
יחד 2009
מחול - יורם ששון - מלבורן 2009
מחול אירופה 2010
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה