נשכח מהעולם - אבי לוי - חיים ועקנין
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2002
יוצר/ת: אבי לוי - חיים ועקנין
מילים: אבי צוריה
לחן: אבי צוריה
מבצע/ת: מוטי בר-גיל
מקור וידאו: הורה כיף 2002
כרמיאל סדנה מס. 1 - ינואר 2003 - R220-DVD
מחול מיאמי VCD 2002
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
מקור המוזיקה: אבי לוי - הורה כיף 2002 - CD
הורה כיף -2002 - CD
חגיגה 2003 חלק 1 + 2 - CD
מאיר שם טוב - מס. 14 - 2002 - ריקודי עם ישראליים - CD
סדנת כרמיאל מס.1 - ( R220 - ינואר-2003) - CD
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה