אם אתה רק בסביבה - אלי סגל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2002
יוצר/ת: אלי סגל
מילים: יצחק קלפטר
לחן: יצחק קלפטר
מבצע/ת: אריק סיני
מקור וידאו: Yenne 2012
מחול השלום 2016
סדנת השתלמות מס. 9 (March 2002 - R215 )
רוקדים מס. 262 DVD
מקור המוזיקה: סדנת הישתלמות מס. 9 (29 אפר 2002) - R215 - CD
רוקדים 262 - CD
רוקדים 75 - CD
הערות: Also sung by Chagit Klish
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה