תפילה בדרך - ישראל שיקר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2000
יוצר/ת: ישראל שיקר
מילים: שמעון פרס
לחן: קובי אושרת
מבצע/ת: יזהר כהן
מקור וידאו: סדנת השתלמות מס. 2 (R205-Oct 2000)
ריקודי עם עם ישראל שיקר - פברואר 2001
מקור המוזיקה: השתלמות מס. 2 (27 אוק 2000) - קלטת שמע
ישראל שיקר - ריקודי עם פבר 2001 (מלבורן) - CD
רוקדים 71 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה